خرک در ابزارهای موسیقی

وظیفه خرک در سازهای سیمی ایجاد تکیه گاهی برای سیم‌ها و همچنین انتقال لرزش سیم‌ها به…

موسیقی و ابن سینا

ابن سینا در تالیفات موسیقی خود در مباحث گوناگون وارد شده و آنها را مختصر، مفید…

قرینه سازی در موسیقی

«آفرینش» به منظور بیان آرزوها و نیازهای روحی و از قوه به فعل درآوردن اندیشه ها…

موسیقی در دوران هخامنشی

موسیقی مذهبی موسیقی مذهبی بسیار پیشتر از زمان هخامنشیان رواج داشته و از دیرباز بخش‌های گوناگون…

تكنيك های تمرين در نوازندگی

چرا پيشرفت مستمر در نوازندگي اين قدر سخت و مشكل است، حتي هنگاميكه مداوم تمرين مي…

آواز خواندن و سلامتی

اگر تا به حال میل به آواز خواندن به شما دست داده است—چه زیر دوش حمام،…

مداحی خاطره‌انگیز «این جامه سیاه فلک»

مداحی خاطره‌انگیز «این جامه سیاه فلک»

سازشناسی: سنج

سنج ساز كوبه‌اي- فلزي است که در طبقه سازهاي «ايديوفون» قرار گرفته. در متون قديم فارسي…

موسیقی در چین باستان

تاریخ موسیقی چین تاریخ موسیقی ثبت شده در چین به بیش از ده هزار سال پیش…

موسیقی محرم

هنر ظهور احوال درون آدمی است و در این میان موسیقی نزدیكترین هنر به بروز احساسات…