آوانویسی در موسیقی قدیم ایران

آوانویسی در موسیقی قدیم ایران به وسیله حروف ابجد نوشته می‌شده است که هر حرف آن…

موسیقی در دوران هخامنشی

موسیقی مذهبی موسیقی مذهبی بسیار پیشتر از زمان هخامنشیان رواج داشته و از دیرباز بخش‌های گوناگون…

مداحی خاطره‌انگیز «این جامه سیاه فلک»

مداحی خاطره‌انگیز «این جامه سیاه فلک»

موسیقی در چین باستان

تاریخ موسیقی چین تاریخ موسیقی ثبت شده در چین به بیش از ده هزار سال پیش…

موسیقی محرم

هنر ظهور احوال درون آدمی است و در این میان موسیقی نزدیكترین هنر به بروز احساسات…

تاریخچه موسیقی نظامی و چگونگی پیدایش مارش

تعریف مارش فرهنگ دانشگاهیراهپیمائی / قدم رو / قدم برداری / گام نظامی / حركت سرباز…

نگاهی به پیدایش موسیقی در جهان

نگاهی به پیدایش موسیقی در جهان پیدایش موسیقی در جهان را با این مبحث که موسیقی…