موسیقی شرق: موسیقی تاجیکی

موسیقی تاجیکی به لحاظ فواصل مقامات و وسعت، شباهت فراوانی به موسیقی ایرانی دارد، به گونه…

موسیقی شرق: موسیقی عرب

موسیقی عرب به لحاظ جغرافیایی، منطقه وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را دربرگرفته است. در…

۵ سبک موسیقی برای افزایش تمرکز و کارایی شما

یک موسیقی می‌تواند تاثیرات مختلفی روی هر یک از ما داشته باشد، گاهی با یک موسیقی…