نگاهی به پیدایش موسیقی در جهان

نگاهی به پیدایش موسیقی در جهان پیدایش موسیقی در جهان را با این مبحث که موسیقی…

سازشناسی: ساز Castanet

ساز Castanet ساز Castanet از خانواده سازهای کوبه‌ای و ریتمیک محسوب می‌شود. ساختار ساز این ساز…

سازشناسی: ساز باران bamboorain

مراحل درست کردن ساز باران اگر شما در حسرت شنیدن صدای باران هستید می‌توانید با ساختن…

سازشناسی: ایگیل igil

ساز igil ایگیل igil سازی دو سیمه متعلق به جمهوری Tuvan یکی از جمهوری‌های روسیه در…

سازشناسی: اکتارا Ektara

ساز اِکتارا Ektara جزو سازهای زهی با صدای بم است و به اسامی iktar, ektar, yaktaro,…

سازشناسی: ساز Agogô

ساز Agogô Agogô در زبان‌های رایج در غرب آفریقا به معنی زنگ است. این ساز امروزه…

سازشناسی: خُل khol

سازشناسی: خل khol خل ساز کوبه‌ای متعلق به مناطق شمالی و شرقی هند است. به این ساز…

سازشناسی: سازدهنی یا هارمونیکا

سازشناسی: سازدهنی یا هارمونیکا به انگلیسی Harmonica) جزو سازهای بادی است و در خانواده سازهای زبانه آزاد…

سازشناسی: وامبوکا (Wambooka)

وامبوکا (Wambooka) مواد جديد  امروزي و  تحول در ساخت آنها، طراحي ايتاليايي و پروسه توليد نوآورانه،…

سازشناسی: کا شی شی Caxixi

سازشناسی: (کا شی شی-Caxixi) کا شی شی Caxixi از خانواده سازهای پرکاشن و ریتمیک است و…