تمرین علی بارفروش هنرجوی ترم یک آواز پیشرفته

لحظاتی از تمرین علی بارفروش هنرجوی ترم یک آواز پیشرفته در استودیو و کارگاه آواز کلاس…

اجرای قطعه «آسمونی» توسط مبین رازقندی

آموزشگاه موسیقی همراز: اجرای قطعه «آسمونی» توسط هنرجوی آواز                         هنرجو: مبین رازقندی، مدرس: دکتر مجید اخشابی،…

اجرای قطعه «مرا به پایان مبر» توسط محسن بواسحاقی

آموزشگاه موسیقی همراز: اجرای قطعه «مرا به پایان مبر» توسط هنرجوی آواز هنرجو: محسن بواسحاقی، مدرس:…

اجرای قطعه تایتانیک توسط هنرجویان دکتر مجید اخشابی

اجرای قطعه تایتانیک توسط هنرجویان ترم سوم کلاس سلفژ، صداسازی و آواز پاپ دکتر مجید اخشابی…

اجرای زهره دوست محمدی هنرجوی سنتور

هنرجو: زهره دوست محمدی رشته: سنتور مدرس: سرکارخانم اشرف اخشابی آموزشگاه موسیقی همراز

اجرای فریدون حنانی هنرجوی سنتور

نام هنرجو: فریدون حنانی رشته: سنتور مدرس: سرکارخانم اشرف اخشابی آموزشگاه موسیقی همراز